סיור במפעל

איזור משרדי

משרד סיפות
משרד סיפות
חדר ישיבות סיפות

אזור המחסן

2
3
1

אזור סדנאות

sdr
31
41
5
6
71
cof
8
10
sdr
16